Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska to największy w Polsce obszar lotnych piasków o długości 8-9 km i szerokości 3-4 km, położony pomiędzy miejscowościami: Chechło, Klucze i Błędów, w granicach Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Samo określenie „pustynia” nie oznacza występowania w tym rejonie specyficznych warunków klimatycznych lecz krajobrazowych. Marek Misztal

Zamek w Książu

Zamek w Książu jest trzecim co do wielkości w Polsce. Wybudowany w drugiej połowie XIII w. przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego. W następnych wiekach wielokrotnie przebudowywany. W trakcie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) został poważnie zniszczony i splądrowany. W pierwszej połowie XVIII w. zyskał barokową formę. Na początku XX w. zmodernizowano…

Kościół Pokoju w Świdnicy

Kościół Pokoju w Świdnicy to największy drewniany kościół w Europie. Został wybudowany na mocy porozumień traktatu westfalskiego – kończącego wojnę trzydziestoletnią. Należy do świdnickiej parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Jest wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W XVII w. powstały trzy kościoły pokoju: w Głogowie, Jaworze i właśnie w…

39 lat posługi kapłańskiej ks. prałata Andrzeja Ziółkowskiego

Ksiądz prałat Andrzej Ziółkowski jest 26 wymienianym w źródłach proboszczem Parafii pw. Trójcy Świętej w Korfantowie. 15 sierpnia 2015 r. minęło 39 lat jego przewodniczenia wspólnocie parafialnej. Spośród poprzedników księdza Ziółkowskiego, jedynie Wawrzyniec Smolnicki sprawował funkcję proboszcza dłużej, bo 45 lat. Jednocześnie, 2015 – to rok jubileuszu pięćdziesięciolecia posługi kapłańskiej…

Symbolika sztandaru Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie

Myśli, co ptakiem wzlatują wysoko, Serca otwarte, radosne, dziecięce, Czyny cenniejsze niż srebro i złoto, Ojczyźnie – Matce składamy w podzięce. Sztandar Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie został zakupiony dzięki wysiłkowi i blisko dwuletniej pracy, rzeszy przyjaciół zespołu szkolno-przedszkolnego. Sztandar wykonała na zamówienie Rady Rodziców szkoły, firma „Haftina” Michalscy spółka…

Zespół figuralny prezbiterium Kościoła Trójcy Świętej w Korfantowie

Dominującym elementem dekoracyjnym Kościoła pw. Trójcy Świętej w Korfantowie jest zespół figu­ralny prezbiterium, wyodrębniony podwyższeniem, kamienną balustradą i łukiem tęczowym wspartym na filarach. Centralną częścią kompozycji figuralnej jest Trójca Święta w oto­czeniu aniołów i świętych. Ciało Chrystusa wiszącego na krzyżu jest w sposób nadnaturalny powiększone, mierzy bowiem ponad trzy metry….

Późnorenesansowe portale Pałacu w Korfantowie

Charakterystycznymi elementami kompleksu pałacowego w Korfantowie są kamienne, poźnorenesasowe portale. Pierwszy z nich stanowi obramienie wejścia głównego, przez co staje się centralnym punktem fasady frontowej pałacu. Pozostałe dwa znajdują się wewnątrz budynku: od strony sieni i przy wejściu do piwnic. Portal frontowy, wysunięty z bryły budowli, wraz z umieszczonym powyżej…

Portale Kościoła Trójcy Świetej w Korfantowie

Najstarszą częścią parafialnego kościoła w Korfantowie jest wczesnogotycki portal wejścia głównego. Jego powstanie szacuje się na drugą połowę XIII w. Portal jest granitowy, o profilu uskokowym, ozdobionym kolumienkami, talerzowymi kapitelami oraz archiwoltą w kształcenie łuku ostrego. Podstawę portalu stanowią wysunięte cokoły. Stylowo, mieszają się tu elementy gotyckie i romańskie. Gotycka…

Rok „pierwszy” w powiecie niemodlińskim i gminie Korfantów

Nakładem Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego ukazała się książka pt.: Ziemia Niemodlińska – w kręgu historii i kultury. Wydawnictwo jest pokłosiem wykładów odbytych w ramach cyklu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”. Poniżej zamieściłem cytat ze wstępu do książki oraz rozdział mojego autorstwa (Rok „pierwszy” w powiecie niemodlińskim. Zapraszam…

Korfantów dawniej – historia zapisana na pocztówce

Na początku 2015 r. ukazał się, oczekiwany od dłuższego czasu, album starych pocztówek wydanych przed 1939 r., z terenu korfantowskiej gminy pt.: Korfantów dawniej – historia zapisana na pocztówce. Niewątpliwie książka warta jest zainteresowania, przede wszystkim ze względu na unikatową zawartość i staranność wydawniczą. Ze wstępu do książki: Początki osadnictwa…