Zamek w Książu

Zamek w Książu jest trzecim co do wielkości w Polsce. Wybudowany w drugiej połowie XIII w. przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego. W następnych wiekach wielokrotnie przebudowywany. W trakcie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) został poważnie zniszczony i splądrowany. W pierwszej połowie XVIII w. zyskał barokową formę. Na początku XX w. zmodernizowano…

Kościół Pokoju w Świdnicy

Kościół Pokoju w Świdnicy to największy drewniany kościół w Europie. Został wybudowany na mocy porozumień traktatu westfalskiego – kończącego wojnę trzydziestoletnią. Należy do świdnickiej parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Jest wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W XVII w. powstały trzy kościoły pokoju: w Głogowie, Jaworze i właśnie w…

39 lat posługi kapłańskiej ks. prałata Andrzeja Ziółkowskiego

Ksiądz prałat Andrzej Ziółkowski jest 26 wymienianym w źródłach proboszczem Parafii pw. Trójcy Świętej w Korfantowie. 15 sierpnia 2015 r. minęło 39 lat jego przewodniczenia wspólnocie parafialnej. Spośród poprzedników księdza Ziółkowskiego, jedynie Wawrzyniec Smolnicki sprawował funkcję proboszcza dłużej, bo 45 lat. Jednocześnie, 2015 – to rok jubileuszu pięćdziesięciolecia posługi kapłańskiej…

Spotkania promocyjne publikacji Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego

Pomimo upływu kilku miesięcy, pragnę poinformować o spotkaniach promujących wydawnictwo Niemodlińskiego Towarzystwa Niemodlińskiego pt.: „Ziemia niemodlińska w- w kręgu historii i kultury – 1”. Pierwsze z nich odbyło się 28 kwietnia a drugie 6 maja 2015 r. Obydwa spotkania zebrały miłośników historii lokalnej i odbywały się pod wspólnym tytułem: „O…

Posłuchaj głosu Marszałka Piłsudskiego

„Stoję przed jakąś dziwną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść w świat beze mnie, jego właściciela. Zabawne pomysły mają ludzie! Doprawdy, trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tę zabawną chwilę, gdy…

Symbolika sztandaru Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie

Sztandar został zakupiony dzięki wysiłkowi i blisko dwuletniej pracy społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie. Sztandar wykonała na zamówienie Rady Rodziców szkoły, firma „Haftina” z Piotrkowa Trybunalskiego. Uroczystość przekazania nowego sztandaru uczniom odbyła się 9 października 2013 r. Invalid Displayed Gallery Sztandar symbolizuje jedność i nawiązuje do poczucia wspólnoty dorosłych i dzieci….

Rusza projekt warsztatów historycznych dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Korfantowie

Grupa uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie przystąpiła do projektu pn.: Warsztaty historyczne. Komendant – Naczelnik – Marszałek. Śladami Józefa Piłsudskiego. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego pt.: Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek, organizowanego przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Celem konkursu…

Spotkanie promocyjne albumu KORFANTÓW DAWNIEJ – historia zapisana na pocztówce

12 marca 20145 r., w Bibliotece Miejskiej w Korfantowie odbyła się promocja albumu pt.: KORFANTÓW DAWNIEJ – historia zapisana na pocztówce. Książka wydana przy wsparciu środków unijnych, będzie bezpłatnie dostępna dla mieszkańców gminy Korfantów (oczywiście do wyczerpania nakładu). Podczas spotkania, wspólnie z ks. Zbigniewem Zalewskim i Zdzisławem Martyną, miałem przyjemność…

Spotkanie promocyjne albumu KORFANTÓW DAWNIEJ – historia zapisana na pocztówce

12 marca 2015 r. o godz. 14:00, odbędzie się spotkanie promocyjne albumu pt. Korfantów dawniej – historia zapisana na pocztówce. Organizatorem spotkania jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korfantowie. Album został wydany nakładem Gminy Korfantów.

Królestwo Kongresowe po upadku powstania listopadowego

Upadek powstanie listopadowego z lat 1830-1831 doprowadził do utraty odrębności terytorialnej Królestwa Polskiego i spowodował szereg represji. Dotknęły one uczestników powstania oraz spowodowały ograniczenie posiadanych wcześniej swobód konstytucyjnych (z dawnych instytucji państwowych pozostawiono jedynie Radę Administracyjną oraz Radę Stanu). Dotkliwą stratą była emigracja polityczna, która objęła ówczesne elity społeczne. Skutki…