emigracja2

Królestwo Kongresowe po upadku powstania listopadowego

Upadek powstanie listopadowego z lat 1830-1831 doprowadził do utraty odrębności terytorialnej Królestwa Polskiego i spowodował szereg represji. Dotknęły one uczestników powstania oraz spowodowały ograniczenie posiadanych wcześniej swobód konstytucyjnych (z dawnych … Continue Reading →


P1050839

Ustrój Królestwa Kongresowego

Królestwo Polskie utworzono na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego z części ziem Księstwa Warszawskiego. Królestwo było połączone z Rosją unią personalną. Podstawą ustroju Kongresówki była konstytucja nadana przez cara Aleksandra I, … Continue Reading →


godlo5

Symbolika sztandaru Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie

Myśli, co ptakiem wzlatują wysoko, Serca otwarte, radosne, dziecięce, Czyny cenniejsze niż srebro i złoto, Ojczyźnie – Matce składamy w podzięce. Sztandar Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie został … Continue Reading →


wermaht

Europa w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej. Cykl scenariuszy lekcji

Scenariusze lekcji przeznaczone są do wykorzystania w klasach pierwszych IV etapu kształcenia. Dotyczą zagadnień faszyzacji ustrojów europejskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz powstania dyktatur: komunistycznej w ZSRR i faszystowskich we … Continue Reading →


pomnik (1)

Miejsca upamiętnień i ich rola w kształtowaniu świadomości narodowej na terenach mieszanych etnicznie. Scenariusz zajęć lekcyjnych

Śląsk Opolski to region zróżnicowany etnicznie i kulturowo. Przejęcie tych ziem przez Polskę w 1945 roku interpretowane przez całe dziesięciolecia, jako przykład sprawiedliwości dziejowej, dla ludności śląskiej stało się początkiem … Continue Reading →


polityka

Czym jest kultura polityczna? Scenariusz zajęć lekcyjnych

Zajęcia stanowią podsumowanie cyklu lekcji poświęconych pluralizmowi w życiu publicznym: działalności partii politycznych, systemów partyjnych, roli stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Podczas ich realizacji uczniowie będą starali się … Continue Reading →


prezbiterium

Zespół figuralny prezbiterium Kościoła Trójcy Świętej w Korfantowie

Dominującym elementem dekoracyjnym Kościoła pw. Trójcy Świętej w Korfantowie jest zespół figu­ralny prezbiterium, wyodrębniony podwyższeniem, kamienną balustradą i łukiem tęczowym wspartym na filarach. Centralną częścią kompozycji figuralnej jest Trójca Święta … Continue Reading →


palac2

Późnorenesansowe portale Pałacu w Korfantowie

Charakterystycznymi elementami kompleksu pałacowego w Korfantowie są kamienne, poźnorenesasowe portale. Pierwszy z nich stanowi obramienie wejścia głównego, przez co staje się centralnym punktem fasady frontowej pałacu. Pozostałe dwa znajdują się … Continue Reading →


portal2

Portale Kościoła Trójcy Świetej w Korfantowie

Najstarszą częścią parafialnego kościoła w Korfantowie jest wczesnogotycki portal wejścia głównego. Jego powstanie szacuje się na drugą połowę XIII w. Portal jest granitowy, o profilu uskokowym, ozdobionym kolumienkami, talerzowymi kapitelami … Continue Reading →


ntr

Rok „pierwszy” w powiecie niemodlińskim i gminie Korfantów

Nakładem Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego ukazała się książka pt.: Ziemia Niemodlińska – w kręgu historii i kultury. Wydawnictwo jest pokłosiem wykładów odbytych w ramach cyklu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, … Continue Reading →