Ustrój Królestwa Kongresowego

Królestwo Polskie utworzono na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego z części ziem Księstwa Warszawskiego. Królestwo było połączone z Rosją unią personalną. Podstawą ustroju Kongresówki była konstytucja nadana przez cara Aleksandra I, a opracowana przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Z punktu widzenia praw i swobód obywatelskich, porządek prawno-ustrojowy Królestwa Polskiego był wydawał…

Symbolika sztandaru Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie

Myśli, co ptakiem wzlatują wysoko, Serca otwarte, radosne, dziecięce, Czyny cenniejsze niż srebro i złoto, Ojczyźnie – Matce składamy w podzięce. Sztandar Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie został zakupiony dzięki wysiłkowi i blisko dwuletniej pracy, rzeszy przyjaciół zespołu szkolno-przedszkolnego. Sztandar wykonała na zamówienie Rady Rodziców szkoły, firma „Haftina” Michalscy spółka…

Europa w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej. Cykl scenariuszy lekcji

Scenariusze lekcji przeznaczone są do wykorzystania w klasach pierwszych IV etapu kształcenia. Dotyczą zagadnień faszyzacji ustrojów europejskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz powstania dyktatur: komunistycznej w ZSRR i faszystowskich we Włoszech i w Niemczech. Sytuacja ta w bezpośredni sposób zagrażała bezpieczeństwu Polski i w efekcie doprowadziła do wybuchu II wojny…

Miejsca upamiętnień i ich rola w kształtowaniu świadomości narodowej na terenach mieszanych etnicznie. Scenariusz zajęć lekcyjnych

Śląsk Opolski to region zróżnicowany etnicznie i kulturowo. Przejęcie tych ziem przez Polskę w 1945 roku interpretowane przez całe dziesięciolecia, jako przykład sprawiedliwości dziejowej, dla ludności śląskiej stało się początkiem wielu niegodziwości. W wielu śląskich gminach żyją o miedzę: Ślązacy, tzw. repatrianci i przesiedleńcy. W takich środowiskach dyskusja o pamięci…

Czym jest kultura polityczna? Scenariusz zajęć lekcyjnych

Zajęcia stanowią podsumowanie cyklu lekcji poświęconych pluralizmowi w życiu publicznym: działalności partii politycznych, systemów partyjnych, roli stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Podczas ich realizacji uczniowie będą starali się odpowiedzieć na pytania: czym jest polityka? jakie cechy powinien posiadać dobry polityk? jaką postawę wobec nieprawości polityków powinni przyjąć obywatele?…

Zespół figuralny prezbiterium Kościoła Trójcy Świętej w Korfantowie

Dominującym elementem dekoracyjnym Kościoła pw. Trójcy Świętej w Korfantowie jest zespół figu­ralny prezbiterium, wyodrębniony podwyższeniem, kamienną balustradą i łukiem tęczowym wspartym na filarach. Centralną częścią kompozycji figuralnej jest Trójca Święta w oto­czeniu aniołów i świętych. Ciało Chrystusa wiszącego na krzyżu jest w sposób nadnaturalny powiększone, mierzy bowiem ponad trzy metry….

Późnorenesansowe portale Pałacu w Korfantowie

Charakterystycznymi elementami kompleksu pałacowego w Korfantowie są kamienne, poźnorenesasowe portale. Pierwszy z nich stanowi obramienie wejścia głównego, przez co staje się centralnym punktem fasady frontowej pałacu. Pozostałe dwa znajdują się wewnątrz budynku: od strony sieni i przy wejściu do piwnic. Portal frontowy, wysunięty z bryły budowli, wraz z umieszczonym powyżej…

Portale Kościoła Trójcy Świetej w Korfantowie

Najstarszą częścią parafialnego kościoła w Korfantowie jest wczesnogotycki portal wejścia głównego. Jego powstanie szacuje się na drugą połowę XIII w. Portal jest granitowy, o profilu uskokowym, ozdobionym kolumienkami, talerzowymi kapitelami oraz archiwoltą w kształcenie łuku ostrego. Podstawę portalu stanowią wysunięte cokoły. Stylowo, mieszają się tu elementy gotyckie i romańskie. Gotycka…

Rok „pierwszy” w powiecie niemodlińskim i gminie Korfantów

Nakładem Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego ukazała się książka pt.: Ziemia Niemodlińska – w kręgu historii i kultury. Wydawnictwo jest pokłosiem wykładów odbytych w ramach cyklu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”. Poniżej zamieściłem cytat ze wstępu do książki oraz rozdział mojego autorstwa (Rok „pierwszy” w powiecie niemodlińskim. Zapraszam…

Korfantów dawniej – historia zapisana na pocztówce

Na początku 2015 r. ukazał się, oczekiwany od dłuższego czasu, album starych pocztówek wydanych przed 1939 r., z terenu korfantowskiej gminy pt.: Korfantów dawniej – historia zapisana na pocztówce. Niewątpliwie książka warta jest zainteresowania, przede wszystkim ze względu na unikatową zawartość i staranność wydawniczą. Ze wstępu do książki: Początki osadnictwa…