widok

Korfantów dawniej – historia zapisana na pocztówce

Na początku 2015 r. ukazał się, oczekiwany od dłuższego czasu, album starych pocztówek wydanych przed 1939 r., z terenu korfantowskiej gminy pt.: Korfantów dawniej – historia zapisana na pocztówce. Niewątpliwie … Continue Reading →


drzymala-i

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Polacy walczą z wynarodowieniem

Po upadku powstania styczniowego sytuacja Polaków skomplikowała się. Pomimo represji opór żywiołu polskiego nie osłabł. Frontem walki stały się szkoły, urzędy, wioski i miasta. Dzięki przemyślanej postawie polskiego społeczeństwa język … Continue Reading →


1

Na bój, Polacy, na święty bój! Powstanie styczniowe 1863 roku

Przełom lat 50. i 60. XIX w. przyniósł zapowiedź liberalizacji polityki Rosji wobec ziem polskich. Osłabienie zaborcy dało impuls ruchowi konspiracyjnemu, który wkrótce rozpoczął przygotowania do powstania. Ożywienie nastrojów patriotycznych … Continue Reading →


emigracja 2

Życie Polaków na emigracji

Upadek powstania listopadowego doprowadził do masowego exodusu uczestników insurekcji oraz ówczesnych elit, zarówno politycznych jak i artystycznych, a także naukowych. Podstawową przyczyną uchodźstwa był strach przed represjami okupanta rosyjskiego oraz … Continue Reading →


p1830 (3)

Powstanie listopadowe 1830 roku

Decyzje Kongresu Wiedeńskiego względem Księstwa Warszawskiego położyły kres marzeniom o restytucji Rzeczypospolitej, która stanowiłaby element francuskiej hegemonii w Europie. Nowy podział ziem polskich był rodzajem kompromisu pomiędzy ówczesnymi potęgami europejskimi, … Continue Reading →


poniatowski

Ziemie polskie na przełomie XVIII i XIX wieku

W 1807 r. z ziem zaboru pruskiego utworzono Księstwo Warszawskie. Przez niektórych, fakt ten oznaczał początek odbudowy państwowości polskiej. Jednak już po klęsce wielkiej armii Napoleona w wojnie z Rosją … Continue Reading →


P1050799

Polacy walczą o niepodległość u boku Napoleona

Utrata przez Polskę niepodległości w 1795 r. jednych strąciła w nicość, innych natchnęła do walki. W ciągu XIX w., kolejne pokolenia Polaków próbowały wybić się na niezawisłość. I chociaż do … Continue Reading →


echo1-6

Archiwum EDUSCO.PL – cz. 6 (ECHO Korfantowa nr 6/93)

Numer szósty pisma okazał się ostatnim. Tym bardziej warto do niego sięgnąć, by wspólnie z redaktorami zastanawiać się czy Korfantów stanie się miastem? Jako cytat wybrałem artykuł prezentujący wieś Rączka … Continue Reading →


Rola wystawy w praktyce szkolnej

Działalność wystawiennicza jest jedną z najbardziej użytecznych i rozpowszechnionych metod oglądowych stosowanych w pracy z uczniami. Chcąc zdefiniować to pojecie, można przyjąć, że jest to zespół działań zmierzających do opracowania … Continue Reading →


echo1-5

Archiwum EDUSCO.PL – cz. 5 (ECHO Korfantowa nr 5/93)

Piąty numer ECHA został wydany już w 1993 r. Dziesięć stron. Znajdziecie w nim dwa wywiady: z ówczesnym wójtem Zdzisławem Martyną oraz z dyrektorem Fabryki Mebli – Ryszardem Sztangierem. Oprócz … Continue Reading →