Szpital św. Elżbiety w Korfantowie

 

W 1892 r. katolicka organizacja maltańska pod nazwą Związek Śląskich Rycerzy Maltańskich (Verein der schlesischen Malteser-Ritter) – spadkobierca tradycji Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego, wybudowała w Korfantowie szpital i powierzyła go opiece sióstr elżbietanek. Wielkimi orędownikami powstania szpitala św. Elżbiety, bo tak go odtąd nazywano, byli ówczesny proboszcz korfantowskiej parafii ks. Emil Hauptstock oraz właściciel dóbr puszyńskich hrabia Friedrich Francken-Sierstorpff. Spektrum oddziaływania szpitala szybko się rozszerzało. W 1900 r. wybudowano tu dom opieki dla osób starszych. Opieką sióstr otoczono również chorych na gruźlicę. W zespole szpitalnym pojawiło się przedszkole, które funkcjonowało do 1942 r. W budynku szpitalnym znajdowała się także Kaplica pw. św. Elżbiety – patronki sióstr. W czasie pierwszej wojny światowej siostry Marka i Vitalis pracowały w lazaretach, gdzie pielęgnowały rannych i chorych żołnierzy. W 1927 r. elżbietanki z korfantowskiej placówki założyły szkółkę robót ręcznych oraz udzielały lekcji w szkole powszechnej. Aby sprostać wszystkim obowiązkom ich liczbę zwiększono do 12. Po zakończeniu drugiej wojny światowej, w czasie gdy w Korfantowie funkcjonowała radziecka komendantura wojenna, starosta niemodliński skarżył się, iż sowieci grabią wyposażenie szpitalne. Pomimo tego placówka przetrwała. W 1949 r. siostry musiały jednak opuścić Korfantów. Szpital obejmował wówczas 3 oddziały: wewnętrzny (40 łóżek), położniczy (10 łóżek) oraz oddział zakaźny w budynku obok. Przed likwidacją szpitala pracowały w nim siostry: Dominicja (rencistka), Apolonia (pielęgniarka), Urszula (pielęgniarka), Carites (pielęgniarka), Marcjanna (pielęgniarka), Benedykta (pielęgniarka), Błażeja (pielęgniarka) i Alfonsa (pielęgniarka). Obecnie w dawnym zespole szpitalnym w Korfantowie mieści się Dom Pomocy Społecznej „Maria”.

Marek Misztal

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *