Najstarsze dzieje Korfantowa

mapakorfRejon, w którym położony jest Korfantów przechodził najbujniejszy rozwój gospodarki w XIII w. Związane to było między innymi z występowaniem w tym miejscu dobrych gleb i złóż torfu. Okres ten zaowocował powstaniem na Śląsku wielu miast, które w większości przetrwały bez zmian do końca XIX w. Na Równinie Niemodlińskiej istniały wówczas trzy miasta: Niemodlin, Ścinawa Mała i Korfantów.

Nie znamy dokładnej daty lokowania Korfantowa. Najczęściej przyjmuje się, że nastąpiło to dopiero w drugiej połowie XIV wieku. Należy przypuszczać, że ośrodek miejski powstał obok już istniejącej wsi o tej samej nazwie. Osady typu targowego, takie jak Korfantów, były z zasady niewielkimi ośrodkami na peryferiach Śląska, oddalonymi od głównych centrów politycznych. Samo miasteczko było lokalnym centrum handlowym i komunikacyjnym powiązanym ze szlakami tranzytowymi. Najstarsze informacje źródłowe związane z Korfantowem, często występują w kontekście  szerszych zestawień, czy też informacji dotyczących raczej właścicieli korfantowskiego majątku niźli samej osady.

Niektóre publikacje wskazują, że pierwsza wzmianka pochodzi z 10 stycznia 1323 r. Wówczas to w dokumencie miejskim z Nysy wymieniono Henryk z Korfantowa (Heinricha von Friedland). Trudno jednak stwierdzić, czy ma to związek z Korfantowem, czy jest to raczej zbieżność przypadkowa. Kolejny ślad pojawia się w 1335 r. W spisie dziesięcin (Decemregister) nuncjusza papieskiego Galhardusa de Carceribusa, występuje nazwa miejscowości utożsamiana z Korfantowem – Hurtlandt (ecclesia in Hurtlanth). Powszechnie przyjmuje się rok 1335, za datę początkową Korfantowa, chociaż nie można wykluczyć, że dotyczyć ona może wsi Korfantów, a nie miasta. W późniejszych dokumentach w stosunku do Korfantowa używa się nazwy Friedland, co można tłumaczyć jako „spokojny zakątek”. W wielu przypadkach właściciele majątku Korfantów występowali jako świadkowie w dokumentach książęcych. I tak, w dokumencie Bolka niemodlińskiego, z 1347 r. figuruje Andtko z Korfantowa (Andto de Fredland). W 1379 r. Henryk niemodliński założył kolegiatę przy kościele parafialnym w Głogówku. W dokumencie wymieniającym członków kapituły kolegiackiej, obok nazwy wsi Rączka (niem. Ranisz) widnieje Heneryk z Korfantowa (Heinrich de Fredland), zapewne proboszcz parafii korfantowskiej. Pięć lat później potwierdził to także dokument biskupi. W roku 1427 Bernard niemodliński przyznał Żydom dziesięcioletni przywilej ochronny. Na dokumencie książęcym potwierdzającym przywilej znajduje się jako świadek Długomił – Pan na Korfantowie. W dokumentach XV-wiecznych występują również Tomasz i Hincza, którzy być może związani byli z Korfantowem. Z tych lat pochodzi także ciekawa informacja dotycząca parafii Friedland. W 1447 r. opolski archidiakon doktor Nikolaus Wolff sporządził wykaz świętopietrza, z którego wynika, że Parafia Korfantów płaciła 20 groszy daniny. Do połowy XV w. Korfantów wraz z przyległościami wchodził w skład posiadłości Piastów opolskich, następnie trafił w ręce rodów magnackich: Długomił, Schaffgotsch, Danewitz, być może Mettich, Nowak, Burghauss oraz Pückler. 

Literatura:

  • Zob. m.in.: W. Drobek, Korfantów. Historia i współczesność, Opole 1993, s. 12.
  • Regestem zur Schlesien Geschichte 1316-1326, hrsg. C. Grünsegens, K. Wutke, Breslau 1898, s. 216.
  • Codex Dilpomaticus Silesiae, Bd. XXIX, Hrsg. K. Wutke, Breslau 1923, S. 37.
  • Regesty śląskie 1343-1348, t. I, pod red. W Korty, Wrocław-Warszawa-Kraków 1975, s. 199.
  • W Krause, Aus der Geschichte von Friedland, „Haimatkalender des Kreises Falkenberg” 1939, S. 95-96.
  • Aus der Geschichte der katholischen Pfarrkirche In Friedland OS., b.d. i m. w., S. 1.
  • W. Schelenz, Die Stadt Friedland O/S, [in:] Heimatbuch des Kreises Falkenberg In Oberschlesien, Scheinfeld 1971, S. 117.
  • Zob. „Friedlander Stadtblat” z 7 VII 1917; M. Misztal, Crimen, „EKO i My” nr 9 (14/95), s. 9.

Marek Misztal

 

Print Friendly, PDF & Email

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *