Kamienny krzyż z Korfantowa, zwany pokutnym

krzyż pokutny KorfantówKamienny krzyż, nazywany pokutnym, stoi w Korfantowie przy skrzyżowaniu ulic Prudnickiej i Tadeusza Kościuszki – jeden z trzech zlokalizowanych na terenie korfantowskiej gminy. Pozostałe dwa odnajdziemy w Rynarcicach i Ścinawie Nyskiej. W Europie jest ich około 7 tysięcy, a w Polsce około 650, na Opolszczyźnie do czasów współczesnych przetrwało około 50 krzyży, z czego w powiecie nyskim – 24.  Krzyż z Korfantowa jest wielki, toporny, wykuty w granicie, zagłębiony w ziemi po belkę poprzeczną – domniemany ślad zbrodni sprzed stuleci. W 1990 roku został wpisany do rejestru zabytków ruchomych Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nazwą: „Krzyż pokutny, przy skrzyżowaniu dróg Biała-Niemodlin-Ścinawa” (nr rejestru: ks.B.t.V-826/90).

Zgodnie ze średniowiecznym prawem, w szczególnych okolicznościach, zabójca mógł zawrzeć z rodziną ofiary „traktat pokutny”. Umowa obejmowała warunki ustanowione przez rodzinę, sąd świecki i kościelny. Zwyczajowo porozumienie obejmowało: pokrycie kosztów pogrzebu i postępowania sądowego, łożenie na utrzymanie dzieci ofiary, wypłacenie rodzinie zabitego odszkodowania – „kwoty pokutnej”, przekazanie na rzecz kościoła określonej ilości wosku, zamówcie i opłacenie mszy żałobnych, odbycie pieszej pielgrzymki do miejsca kultu religijnego oraz własnoręczne wykonanie i ustawienie w miejscu zbrodni wykonanego z kamienia „krzyża pokutnego”.


Literatura

  • Komarnicki Z., Krzyże pokutne, [w:] „Wczoraj Dziś Jutro”, Opole 1983, s. 19-21.
  • Milka J., Kamienne pomniki średniowiecznego prawa, Wrocław 1979,
  • Scheer A., Informator krajoznawczy nr 2/81 PTTK, Wrocław 1981, str. 14-34.
  • tenże, Krzyże pokutne ziemi świdnickiej, wyd. Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej, Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, Świdnica 1984.
Print Friendly, PDF & Email

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *