Start

Witam na stronach EDUSCO.

mareJest to witryna dla nauczycieli i o nauczycielach. Powstała w ramach projektu edukacyjnego pn.: Edukacja bliska – historie i mikrohistorie. Znajdziecie tu materiały, opracowania, artykuły, które, mam nadzieję, będą przydatne w codziennej pracy z dziećmi.

Pozdrawiam. Marek Misztal

Co zrobić, żeby edukacja szkolna stała się bliska? Kiedy jest bliska? Wreszcie, czy może być bliska?

Atrakcyjność działań edukacyjnych wiąże się zazwyczaj z optymalizacją wzajemnych oddziaływań nauczycieli i uczniów. Nie wystarczy operować w obrębie tzw. aktywizujących metod nauczania i uczenia się. Budując rangę edukacji trzeba pamiętać, że kluczowymi są relacje międzyludzkie. W procesie nauczania głównym nośnikiem informacji oraz podstawowym czynnikiem kształtującym umiejętności i postawy uczniów jest nauczyciel. Jego naturalna ekspresja, w tym kwalifikacje, osobiste kompetencje, zrozumienie ograniczeń tworzą obraz pedagoga. Samoświadomość nauczyciela pozwala na właściwe planowanie zajęć i dobór instrumentarium. Dzięki temu, przekaz mentora oraz zarysowujące się relacje z uczniem są autentyczne.

Niewątpliwie popularyzując historię regionalną i lokalną można w sposób najpełniejszy budować więzi międzyludzkie i upowszechniać wzorce osobowe. Poprzez odwoływanie się do przeżyć „zwykłych” ludzi uczestniczących w procesie dziejowym, edukacja historyczna stwarza możliwość lepszego zrozumienia związków przeszłości z teraźniejszością oraz ułatwia poszukiwanie własnej tożsamości kulturowej i etnicznej. Takie ujęcie czynników determinujących powodzenie procesu kształcenia sprawi, że pojawi się podczas zajęć element ulotny i trudny do zdefiniowania, acz nie do przecenienia – właściwa atmosfera. Coś, co czyni lekcje wydarzeniem oczekiwanym, niesamowitym, ważnym, zapamiętanym.

Print Friendly, PDF & Email